Cafe Gallery 31 Cua Dong Is Pleased to Present
 

Tố Nữ Kinh

Trung Hoa có nhiều chuyện gợi trí ṭ ṃ của thiên hạ, ngoài pho dịch lư - kho tàng vô giá của Đông Phương - Trung Hoa c̣n có "TỐ NỮ KINH", pho sách nói lên cái tuyệt vời của chuyện lứa đôi vượt hẳn Kama Sutra-pho kinh điển về nghệ thuật yêu đương của xứ Aán Độ .
Tiếc thay, người xưa cố chấp, mang nặng tinh thần bảo thủ, khăng khăng cho rằng thố lộ chuyện ái ân là hành động làm đồi phong bại tục, phạm điều răn cấm của thánh hiền ! Bởi quan niệm hẹp ḥi như vậy mà Tố Nữ Kinh bị giấu kín ở Viện Bảo Tàng đến cả hàng ngàn năm chẳng mấy ai biết đến. (Ngoại trừ các bậc vua chúa, hàng Vương tôn và các quyền thần ở triều nội dành độc quyền hưởng thụ).
Trong khi đó th́ thế giới Tây phương quan niệm ngược lại, cho rằng sinh lư cũng là một trong những nhu cầu cần thiết như đói ăn, khát uống, như không khí và sự sống hàng ngày không thể thiếu được. Thế th́ mang vấn đề sinh lư ra luận bàn ngoài đại chúng cũng như đưa vào học đường đâu phải là sự xấu? Nếu có xấu chăng là bởi ta lạm dụng quá đáng, vượt cả ṿng kỷ cương làm thương tổn đến luân thường đạo lư...
Nhiều người khắt khe cho rằng Tố Nữ Kinh là tập sách trăng hoa dâm dật, hướng dẫn con người đi đến hành động bất chính. Thật là một điều lầm lẫn đáng tiếc, họ có biết đâu rằng chính v́ sự thiếu hiểu biết về nghệ thuật ái ân mà bao nhiêu gia đ́nh phải tan vỡ. Tố Nữ Kinh không phải là một pho kinh " bướm lả ong lơi" mà chính là một hướng đi, một lẽ sống, là kim chỉ nam, là vị lương y lỗi lạc, một nhà cố vấn tuyệt vời đời sống lứa đôi đến răng long đầu bạc
.

Bác sĩ Huệ Hồng Anh.

# Tư liệu quan trọng và quí hiếm : Một pho kinh "Bướm lả ong lơi" Click here

# Xem người xưa vẽ tranh erotic